Fegskills-hanke tuo energiatietoutta kouluihin

http://www.fegskills.com/yhteistyoumlkumppanit.html

Lapualaiset Alanurmon, Kauhajärven, Männikön ja Poutun koulut, Vaasan Yliopisto, Lapuan kaupunki sekä opetushallitus ovat mukana  FEGSkills- pilottihankkeessa . FEGSkills tulee sanoista Future Energy Skills and Gamification.  Kyseessä on oppimiskokonaisuus, jonka sisältö perustuu energiaan, pelillistämiseen ja teknologiakasvatukseen. Hankkeen tavoitteena on tuoda oppilaille keskitetymmin tietoa energiaan ja kestävään kehitykseen liittyvistä asioista sekä ottaa teknologia kiinteämmin mukaan oppimiseen. 

linkki: http://www.fegskills.com/