Kurikan kaupunki panostaa lämpöpumpputekniikan käyttöön haja-asutusalueella

Kurikan kaupunki on vaihtanut lähes kaikkien haja-asutusalueella sijaitsevien koulujen lämmitysjärjestelmät maalämmöksi.  Maalämpöratkaisut ovat tuoneet kaupungille säästöä vuosien aikana kymmenien tuhansien eurojen edestä. Samalla on vähennetty kaupungin hiilidioksidipäästöjä, kun on luovuttu öljylämmityksestä. 

Mitä Kurikassa on tehty öljystä eroon pääsemiseksi kunnan kiinteistöissä?  

Jalasjärven kunta aloitti lämmitysmuodon muuttamisen öljystä maalämpöön vuonna 2011. Tällä hetkellä lämmitysjärjestelmä on Kurikassa vaihdettu yhdeksään kohteeseen (päiväkoti sekä koulu). Vanhat lämmitysjärjestelmät olivat tulleet elinkaarensa päähän, ja niitä olisi joka tapauksessa pitänyt uusia, joten katsottiin paremmaksi vaihtaa samalla lämmitysmuotoa. Kaikkiin kohteisiin on saatu valtion energiatukea. Lisäksi useissa kohteissa on saneerattu lämmityspuoli uusiksi, jolloin vanhan patterijärjestelmän korkea menoveden lämpötila, jopa 80 astetta, ollaan saatu pudotettua 50 asteeseen, jolloin maalämpöjärjestelmän hyötysuhde paranee. toteaa talotekniikkainsinööri Jouko Mannila.