Lapualla kerätään jätteitä korttelikeräyksellä

Lapualla otettiin käyttöön jätteen korttelikeräys ensimmäisenä kuntana Lakeuden Etapin toimialueella. Etappi käynnisti korttelikeräyksen 2019 keväällä Saarniridan ja Raitaridan omakotialueella yhteistyössä Lapuan kaupungin kanssa.  

Korttelikeräyksessä omakotiasukkailla ei ole omaa jäteastiaa pihallaan, vaan käytössä on kaikille yhteiset jäteastiat yhteisellä keräyspisteellä. Pisteellä on keräysastiat kodin poltettavalle jätteelle, biojätteelle ja kierrätettäville metalli-, lasi- ja kartonkipakkauksille. Pisteellä on myös paperinkeräysastia. 
Korttelikeräyksessä yhdistyvät jätehuollon vaivattomuus ja ekopisteen lajittelumahdollisuudet. Yhteinen keräyspiste tehostaa myös jätekuljetuksia ja sitä kautta vähentää kuljetuksista aiheutuvia päästöjä ja ympäristöhaittoja. 

Lue linkistä asukkaan käyttökokemuksesta: https://aviisi.etappi.com/artikkeli/etusivu/lapualla-kaynnistyi-jatteen-korttelikerays/