Energiansäästötiimit

Kestävät -ilmastoyhteistyökunnissa toimii poikkihallinnolliset energiansäästötiimit, jotka ovat valmistelleet kuntiin koko kunnan toimintaa koskevat kestävän kehityksen ohjelmat ja valvovat ohjelmien toteutumista sekä päivittävät ohjelman sisältöä tarpeen mukaisesti. Energiansäästötiimi toimii kunnan yhteisenä työryhmänä, joka edesauttaa kestävän kehityksen toimien toteutumista ja energiatehokkuussopimuksessa solmitun energiansäästötavoitteen saavuttamista. Energiansäästötiimien jäsenten tehtävänä on myös toimia tarvittaessa tiedon välittäjänä muulle kunnan henkilöstölle.  

Energiansäästötiimit toimivat itsenäisesti, mutta yhtenäisen toimintamallin mukaisesti ja edistävät tällä tavoin Seinäjoen seudun ilmastostrategian tavoitteiden toteutumista ja seurantaa. Kun kuntien energiansäästö-, kustannus- ja ilmastotavoitteiden toteutumista seurataan systemaattisesti, ne pystytään huomioimaan aiempaa paremmin myös päätöksenteossa. Energiansäästötiimien työkaluksi on laadittu kuntakohtaiset Kestävän kehityksen ohjelmat vuoteen 2025 saakka.