Kuntakohtaiset koordinaatioryhmät

Kunnissa pitkään ilmastotyön toimeenpanevina eliminä toimineiden energiansäästötiimien toimintaa jatkavat vuoden 2022 alusta kuntakohtaiset kestävän kehityksen koordinaatioryhmät. Poikkihallinnolliset koordinaatioryhmät vastaavat palvelukeskusten ympäristötoimenpiteistä ja ympäristöasioiden raportoinnista kuntajohdolle, ohjaavat kuntien sisäistä toimintaa ja keräävät tietoja kestävän kehityksen ohjelmien toteutumisesta. Lisäksi koordinaatioryhmät jakavat parhaita ideoita ja käytäntöjä koordinaatioryhmien ylikunnallisissa tapaamisissa. Koordinaatioryhmien jäsenet saavat myös koulutusta ympäristöosaamisen vahvistamiseksi. Kunnat valitsevat koordinaatioryhmiin 2 jäsentä jokaisesta palvelukeskuksesta. Koordinaatioryhmät kokoontuvat 4 kertaa vuodessa. Kokouksista 2 on kuntakohtaisia ja 2 ylikunnallisia.