Energiatehokkuussopimus

Kestävät -ilmastoyhteistyössä mukana olevat kunnat eli Alavus, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Kauhava ja Lapua ovat liittyneet Kuntien energiatehokkuussopimukseen ja tavoittelevat joko 7,5 % vuosille 2017-2025 tai 10,5 % säästöä vuosille 2014-2025. Energiatehokkuussopimus edellyttää, että kunta seuraa energiankulutuksen kehittymistä ja energiatehokkuuden toteutumista sektoreittain vähintään vuositasolla. Energiankulutustiedot ja energiankulutuksen vähentämiseksi tehdyt toimenpiteet raportoidaan vuosittain Motivan ylläpitämään kansalliseen raportointijärjestelmään. Energiankulutuksen vähentämisessä myös pienet asiat ovat tärkeitä ja mukana olevat kunnat kannustavat henkilöstöään käyttämään energiaa järkevästi ja tehokkaasti. 

Mitä kunnat hyötyvät energiatehokkuussopimuksesta? Kuntien energiankäyttö tehostuu ja toiminta muuttuu yhteisen ympäristön kannalta kestävämmäksi ja ilmastokuormitus vähenee, kulut vähenevät turhien energiakulujen jäädessä pois ja kannattavuus ja tulokset paranevat. Sopimus myös juurruttaa energiansäästön ja kestävän ajattelun paremmin osaksi kunnan johtamistapoja ja luo myönteistä julkisuuskuvaa. Energiatehokkuussopimukset ovat myös joustavampi vaihtoehto valtion pakkokeinoille. Valtio myös tukee toimintaa antamalla energiatukia energiatehokkuustoimiin. 

Energiatehokkuus on yksi tärkeimmistä keinoista vähentää kasvihuonepäästöjä ja ehkäistä ilmastonmuutosta. Lisäksi energiatehokkuus vähentää kustannuksia ja lisää toiminnan kannattavuutta.  

KETS eli kunta-alan energiatehokkuussopimus on työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus energian tehokkaammasta käytöstä kunnissa. Sopimuksen allekirjoittaneet kunnat, kaupungit tai kuntayhtymät sitoutuvat kunta-alan energiatehokkuussopimuksen mukaisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on energiankäytön tehostuminen. 

Toiminnan tavoitteena on vähentää Suomen kasvihuonepäästöjä, helpottaa kansallisia tavoitteita uusiutuvan energian käytön lisäämisessä, tehostaa Suomen huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta sekä luoda kestävää kasvua ja luo markkinoita puhtaamman teknologian ratkaisuille. Vapaaehtoisuuteen perustuvat energiatehokkuussopimukset ovat myös yksi Suomen keinoista saavuttaa EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaiset energiankäytön tehostamistavoitteet.   

Jokaisen panosta tarvitaan, kun rakennetaan yhdessä energiatehokasta Suomea. 

logot ja tunnukset ladattavissa täältä: http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/extranet/kunta-ala/graafinen-tunnus/#Lataatunnuksetkayttoosi