Ilmastostrategia

Ilmastoyhteistyössä mukana olevat kunnat Alavus, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua ovat päivittäneet yhteisen ilmastostrategian. Vuoteen 2030 tähtäävän strategian avulla tavoitteenamme on tehostaa toimintaamme ja vähentää toimenpiteistämme aiheutuvia päästöjä.

Ilmastostrategia 2030

Ilmastonmuutoksen arvioidaan olevan yksi vakavimmista ihmiskuntaa uhkaavista kriiseistä tällä hetkellä. Ihmisen ilmakehään päästämien kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidin, metaanin ja typpioksiduulin, oletetaan voimistavan maapallon osittain luontaista lämpenemistä.

EU pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 %:lla vuoden 1990 tasoon verrattuna. Suomi, monen muun teollisuusmaan ohella, on sitoutunut päästövähennystavoitteiden toteuttamiseen ilmastonmuutoksen etenemisen hidastamiseksi.

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta linjasi vuonna 2010, että Suomen kuntien tulee laatia omat ilmasto-ohjelmansa vuoteen 2012 mennessä.

Seinäjoen seudun kunnat päättivät kuntien yhteisen ilmastostrategiaprosessin käynnistämisestä vuonna 2009. Taustamateriaali strategian laatimista varten kerättiin Seinäjoen kaupungin koordinoimassa esiselvityshankkeessa.

Ilmastostrategiahankkeen valmistelu aloitettiin kuntien rahoituksella vuonna 2010. Hankkeelle saatiin rahoitus Länsi-Suomen EAKR-ohjelmasta (Euroopan Aluekehitysrahasto) vuoden 2011 alussa. Hanketta koordinoi Lapuan kaupunki.

Seinäjoen seudun ilmastostrategia on toteutettu osana tätä hanketta. Hankkeen osatoteuttajana toimi Thermopolis Oy.

Hankkeessa mukana olevat kunnat (Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua ja Seinäjoki) ovat osallistuneet rahoittamiseen 36 %:n rahoitusosuudella. Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2011-1.12.2012.

Tutustu Seinäjoen seudun ilmastostrategiaan tästä linkistä