Tekniikkaryhmä

Kuntajohtajien ilmastofoorumin ohjatessa Kestävät -ilmastoyhteistyön toimintaa, perustettiin entisen ylikunnallisen ohjausryhmän tilalle Tekniikkaryhmä, joka aloittaa toimintansa vuoden 2022 alusta. Tekniikkaryhmään kutsutaan 2-3 jäsentä kaikkien Kestävien kuntien teknisistä- ja elinkeinotoimista. Tekniikkaryhmän tavoitteena on edistää näiden sektoreiden ylikunnallista tiedonvaihtoa. Tekniikkaryhmä kokoontuu 2 kertaa vuodessa. Tekniikkaryhmän tarkoituksena on parhaiden käytäntöjen jakaminen ylikunnallisesti. Ryhmän jäseniä pidetään ajan tasalla mm. avoinna olevista hanke- ja tukimahdollisuuksista ja uusimmista toteuttamiskelpoisista innovaatioista.