Hotel Kurikalla Green Key merkkinä kestävästä matkailusta

Hotel Kurikka sijaitsee Kurikan keskustassa ja tarjoaa majoitus-, ravintola- sekä kokouspalveluita. Green Key on maailman johtava matkailualan ympäristömerkki ja vuonna 2021 merkki myönnettiin Hotel Kurikalle merkiksi kestävää matkailua edistävästä toiminnasta.

Green Key ohjelmaan liittyminen vaati hiukan miettimistä ja omien toimintatapojen esiin tuomista. Hotel Kurikassa on pitkään tehty esimerkiksi lajittelua ja uusiokäyttöä, mutta ei ole ajateltu, että sehän on osa kestävää kehitystä. Lajittelua on entisestään lisätty ja ruokahävikkiä, veden- ja energiankulutusta seurataan. Osana vedensäästöä hanojen virtaamat on mitattu ja lisätty energiaa säästäviä komponentteja. Hotel Kurikassa on jo aiemmin suosittu lähituotteita ja niiden käyttöä on lisätty entisestään kuten myös luomutuotteiden käyttöä.

Hotel Kurikalle myönnetty Green Key sertifikaatti. Kuva: Hotel Kurikka

Ympäristönsäästötoimien uskotaan tuovan myös rahallista säästöä, mutta vielä ei ole laskelmia, joista saataisiin tarkkoja lukuja. Asiakkaat arvostavat ja myös vaativat ympäristövastuullisuutta tänä päivänä. Hotellissa on polkupyöriä asiakkaiden käyttöön ja tekstiileiden pesusta vastaa paikallinen pesula, joka käyttää ympäristömerkittyjä pesuaineita. Hotel Kurikassa voi nauttia yöstään Kyrönjoen rannalla tietäen, että myös ympäristö kiittää.

Lisätietoa yrityksestä löydät täältä: https://www.hotelkurikka.fi/?page=KOTI