Kuortane

Kuortane on saavuttanut jo 129 % asettamastaan energiansäästötavoitteesta ja toimet jatkuvat.

Kuortane on aktiivinen ja elinvoimainen paikkakunta keskellä Etelä-Pohjanmaata. Puolen tunnin matkan päässä on niin Seinäjoki, Lapua kuin Alavus ja Tuuri. Kunnassa on vahvaa yritystoimintaa, jonka näkyvänä lippulaivana ovat yhteensä lähes 200 ihmistä paikkakunnalla työllistävät metallialan yritykset. Kuortaneella on myös kasvava liikunnan ja urheilun kokonaisuus, jonka keskiössä on urheiluopisto. 

Urheilu ja liikunta työllistävät Kuortaneella yli 150 henkilötyövuoden verran. Urheiluopiston upeat liikuntapaikat ja -tilat antavat kuntalaisille myös hienoja mahdollisuuksia harrastaa. Itsenäisen liikkumisen ohella kansalaisopisto ja urheiluseurat tarjoavat ihmisille mahdollisuuksia liikkua ryhmissä. 

Ihmisten ja perheiden arki on Kuortaneella sujuva ja turvallinen. Palvelut toimivat ja etäisyydet ovat pieniä. Yritykset ja urheiluopisto, kunta ja yhdistykset, kehittävät kotikuntaansa aktiivisesti edelleen. Mahdollisuuksien paikkakunta on toimintaa täynnä. 

Toteutuneita ilmastotekoja Kuortaneella

Kopio- ja tulostuspaperin säästö

Kuortaneen kunnassa on tehty ilmastoteko vähentämällä tulostus- ja kopiopaperin käyttöä. Kopioiden ja tulosteiden määrä on tippunut vuodesta 2017 vuoteen 2020 35 %. Vuonna 2017 paperia oli tilattu 800 riisiä, vuonna...

Alvarin uusi alakoulu

Alvarin uusi alakoulu otettiin käyttöön syyslukukauden alkaessa v. 2021. Koulun seinärakenteet ovat kokonaisuudessaan CLT-massiivipuuta (väliseinät ja ulkoseinät), lukuun ottamatta siirtoseiniä ja betonisia jäykisterakenneseinien osia. Rakennus lämpiää maalämmön avulla ja lisäksi...

Wirtakangas Oy:n lypsykarjatila saa energiaa auringosta

Wirtakangas Oy on Kuortaneen Virtalassa toimiva lypsykarjatila, jonka toimintaa on pyörittänyt vuodesta 1988 asti Pertti Sepponen ja vuodesta 1996 lähtien yhdessä vaimonsa Linan kanssa. Karjan lisäksi tilalla viljellään heinää ja...

Kuortaneen Urheiluopisto hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä

Kuortaneen Urheiluopisto on vuonna 1950 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka toimintaperiaatteisiin kuuluu terveyden, hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun tukeminen ja kehittäminen. Opiston alueella on erilaisia tiloja urheiluun, opetukseen, majoittumiseen sekä ravintola. Kuortaneen...

Kuortaneen energiaosuuskunnalta hiilidioksidivapaata lähilämpöä

Kuortaneen energiaosuuskunta on perustettu vuonna 2000 kaukolämmön tuotantoon ja jakeluun. Isompia asiakkaita ovat mm. Kuortaneen kunta ja Seinäjoen kaupunki. Osuuskunnan omistajia on 9, paikallisia maanviljelijöitä ja metsänomistajia. Osuuskunta voi harjoittaa...

Kuortaneella panostetaan ruokahävikin vähentämiseen

Ruokahävikkiä on mitattu kahteen eri otteeseen Kuortaneen kunnan suurimmissa ruokailuyksiköissä vuosina 2013 ja 2018. Puntarissa olivat tähderuoka (ruoka, jonka ruokailija heittää biojätteisiin) ja ylijäämäruoka (keskuskeittiöltä lähetetty ruoka, jota ei voida hyödyntää). ...

Kuortaneella panostetaan lämpöpumpputekniikan käyttöön

Kuortaneella on viime vuosina panostettu lämpöpumpputekniikkaan. Esimerkiksi keskustassa sijaitsevalla päiväkodilla on maalämpö ja Ylijoen koululla ilma-vesilämpöpumppu. Panostukset lämpöpumpputekniikkaan ovat vähentäneet entisestään kunnan fossiilisten polttoaineiden käyttöä sekä tuoneet kunnalle energiansäästöä. 

Kuortaneen kunta käyttää vihreää sähköä

Kuortaneen kunta on tehnyt sopimuksen vihreästä sähköstä. Kaikki kunnan käyttämä sähkö on siis tuotettu ympäristöä vaalien. Sähköhän tulee samasta kantaverkosta, mutta sähkön myyjä on sitoutunut tuottamaan Kuortaneen sähkönkulutuksen verran sähköä...

Kiinteistöjen ilmanvaihtokoneiden saneeraukset

Kuortane on tehnyt ilmanvaihtojoneiden saneerauksia mm. keskuskeittiöllä, lukiolla ja kunnantalolla. Ilmanvaihtokoneisiin on asennettu lämmöntalteenottojärjestelmät, joka tuo säästöä nyt saneeratuissa kohteissa vuosittain yhteensä noin 50 MWh. Osa energiasta säästyy sähkönkulutuksesta ja osa lämmön...

Katuvalaistuksen investoinnit ledeihin tuovat säästöjä

Kuortaneen kunta tekee jatkuvasti katuvalaistuksen uudistusta. Tähän mennessä katuvalaistus on uusittu lähes kokonaan. Pelkästään vuosina 2017-2018 tehtyjen katuvalaistuinvestointien vuosisääntö on n. 110 MWh eli säästöä tulee arviolta 15 500 € vuodessa. 

Ikkunoiden vaihto luo viihtyisyyttä ja säästää energiaa

Kuortaneen kunta on viime aikoina panostanut käyttöikänsä päähän tulleiden ikkunoiden ja ovien vaihtoon mm. asuinhuoneistoissa. Tämä lisää viihtyvyyden tunnetta asunnoissa ja lämmityksen tarve vähenee kun vedontunnetta ei ole. Ikkunoiden ja ovien vaihtoa...

Kuortaneen Ideakilpailu

Materiaalitehokkuuden lisääminen kunnassa ideakilpailun avulla  Kuortaneen energiansäästötiimi teki ehdotuksen kunnan taloustyöryhmälle, että kunnan henkilöstölle järjestetään syksyllä 2015 leikkimielinen energian- ja materiaalinsäästöideakilpailu. Kilpailun ideana oli, että kilpailuvastauksia pohtiessa henkilöstö väistämättä miettii samalla...