Kuortane

Kuortane on aktiivinen ja elinvoimainen paikkakunta keskellä Etelä-Pohjanmaata. Puolen tunnin matkan päässä on niin Seinäjoki, Lapua kuin Alavus ja Tuuri. Kunnassa on vahvaa yritystoimintaa, jonka näkyvänä lippulaivana ovat yhteensä lähes 200 ihmistä paikkakunnalla työllistävät metallialan yritykset. Kuortaneella on myös kasvava liikunnan ja urheilun kokonaisuus, jonka keskiössä on urheiluopisto. 

Urheilu ja liikunta työllistävät Kuortaneella yli 150 henkilötyövuoden verran. Urheiluopiston upeat liikuntapaikat ja -tilat antavat kuntalaisille myös hienoja mahdollisuuksia harrastaa. Itsenäisen liikkumisen ohella kansalaisopisto ja urheiluseurat tarjoavat ihmisille mahdollisuuksia liikkua ryhmissä. 

Ihmisten ja perheiden arki on Kuortaneella sujuva ja turvallinen. Palvelut toimivat ja etäisyydet ovat pieniä. Yritykset ja urheiluopisto, kunta ja yhdistykset, kehittävät kotikuntaansa aktiivisesti edelleen. Mahdollisuuksien paikkakunta on toimintaa täynnä. 

Toteutuneita ilmastotekoja Kuortaneella

Kuortaneella panostetaan ruokahävikin vähentämiseen

Ruokahävikkiä on mitattu kahteen eri otteeseen Kuortaneen kunnan suurimmissa ruokailuyksiköissä vuosina 2013 ja 2018. Puntarissa olivat tähderuoka (ruoka, jonka ruokailija heittää biojätteisiin) ja ylijäämäruoka (keskuskeittiöltä lähetetty ruoka, jota ei voida hyödyntää). ...

Kuortaneella panostetaan lämpöpumpputekniikan käyttöä

Kuortaneella on viime vuosina panostettu lämpöpumpputekniikkaan. Esimerkiksi keskustassa sijaitsevalla päiväkodilla on maalämpö ja Ylijoen koululla ilma-vesilämpöpumppu. Panostukset lämpöpumpputekniikkaan ovat vähentäneet entisestään kunnan fossiilisten polttoaineiden käyttöä sekä tuoneet kunnalle energiansäästöä. 

Kiinteistöjen ilmanvaihtokoneiden saneeraukset

Kuortane on tehnyt ilmanvaihtojoneiden saneerauksia mm. keskuskeittiöllä, lukiolla ja kunnantalolla. Ilmanvaihtokoneisiin on asennettu lämmöntalteenottojärjestelmät, joka tuo säästöä nyt saneeratuissa kohteissa vuosittain yhteensä noin 50 MWh. Osa energiasta säästyy sähkönkulutuksesta ja osa lämmön...

Katuvaliatsuksen HQL-lamppujen vaihto ledeihin tuo säästöjä

Kuortaneen kunta tekee jatkuvasti katuvalaistuksen uudistusta. Tähän mennessä katuvalaistus on uusittu lähes kokonaan. Pelkästään vuosina 2017-2018 tehtyjen katuvalaistuinvestointien vuosisääntö on n. 110 MWh eli säästöä tulee arviolta 15 500 € vuodessa. 

Ikkunoiden vaihto luo viihtyisyyttä ja säästää energiaa

Kuortaneen kunta on viime aikoina panostanut käyttöikänsä päähän tulleiden ikkunoiden ja ovien vaihtoon mm. asuinhuoneistoissa. Tämä lisää viihtyvyyden tunnetta asunnoissa ja lämmityksen tarve vähenee kun vedontunnetta ei ole. Ikkunoiden ja ovien vaihtoa...