Kopio- ja tulostuspaperin säästö

Kuortaneen kunnassa on tehty ilmastoteko vähentämällä tulostus- ja kopiopaperin käyttöä. Kopioiden ja tulosteiden määrä on tippunut vuodesta 2017 vuoteen 2020 35 %. Vuonna 2017 paperia oli tilattu 800 riisiä, vuonna 2020 enää 400 riisiä. Säästöihin on päästy kiinnittämällä huomiota tulostuksen ja kopioinnin tarpeellisuuteen ja seuraamalla paperin kulutusta.