Hem

Kestävät kommunerna

Städerna Alavo, Kauhava, Kurikka och Lappo samt Kuortane kommun i Södra Österbotten i Finland samarbetar målmedvetet gällande klimatfrågor. De här samarbetet heter Kestävät 

Kestävät kommunerna har utarbetat en gemensam regional klimatstrategi som har tagits i bruk inom kommunerna på olika sätt. Målet med strategin är att svara på utmaningar skapade av klimatförändringen.   

Klimatmålen i kommunerna är

  • Att genom samarbetet ta klimatstrategin (Seinäjoen seudun ilmastostrategia) i bruk i praktiken 
  • Att försöka nå mål bestämda i kommunernas hållbarhetsprogram 
  • Att skapa en positiv bild av klimatarbetets inverkan 
  • Att öka samarbetet mellan kommunerna inom att förhindra klimatförändringen 
  • Att ställa upp mål och införa förfaringssätt för att minska energiförbrukning 
  • Att ställa upp mål för att öka förnybara energikällor 
  • Att dela ut information om god praxis både inom kommunen och mellan samarbetskommunerna 
  • Att beakta utsläpp av trafik och transport 
  • Att beakta klimatförändringen i all verksamhet 
  • Att delta i det nationella klimatarbetet bl.a. genom kommunernas klimat- och miljönätverk 

Kontaktupgifter

Projektkoordinator
Lea Hämäläinen
lea.hamalainen@lapua.fi 
Poutuntie 8 
62100 LAPUA