Kurikka

Kurikka tarjoaa asukkailleen monipuoliset ja laadukkaat palvelut kaikkiin elämänvaiheisiin. Kaupungissa on vahva yrittäjäperinne, ja suurimpia toimialoja ovat maatalous sekä metalli- ja huonekaluteollisuus. Kurikka on pinta-alaltaan Etelä-Pohjanmaan suurin ja väkiluvultaan (n. 21 000) maakunnan toiseksi suurin kaupunki. 

Kurikka on saavuttanut jo 70 % asettamastaan energiansäästötavoitteesta.

Toteutuneita ilmastotekoja Kurikassa

Hotel Kurikalla Green Key merkkinä kestävästä matkailusta

Hotel Kurikka sijaitsee Kurikan keskustassa ja tarjoaa majoitus-, ravintola- sekä kokouspalveluita. Green Key on maailman johtava matkailualan ympäristömerkki ja vuonna 2021 merkki myönnettiin Hotel Kurikalle merkiksi kestävää matkailua edistävästä toiminnasta....

20 vuoden haave toteutui: oma biokaasulaitos Viinamäen Farmille

Maito- ja karjatila Viinamäen Farmi Oy sijaitsee Jalasjärvellä. Tilalla oli tavoitteena energiaomavaraisuus ja tästä jatkumona maatilan negatiivinen hiilijalanjälki, tavoitteiden toteuttamiseksi tilalle rakennettiin oma biokaasulaitos. Kaikkineen nämä haaveet ottivat aikaa 20...

Vastuullisuus on erottamaton osa Lennolin toimintaa

Lennolin tarina on saanut alkunsa vuonna 1967, kun Lenni ja Anneli Pystykoski perustivat pehmusteita valmistavan Iki-Vanu Oy:n Jalasjärvelle. Jo tällöin yrityksen liikeidea perustui kiertotalouteen – pehmusteiden raaka-aineena käytettiin vaatetus- ja...

Kurikan vesihuollolle energiaa auringosta

Kurikan Vesihuolto Oy huolehtii vesihuollosta Kurikassa, Jalasjärvellä ja Jurvassa palvellen kotitalouksia, yrityksiä ja osuuskuntia. Vesihuolto kattaa veden ottamisen pohjavesistä, vedenkäsittelyn ja veden johtamisen verkostossa vedenkäyttäjille sekä viemäröinnin eli jäteveden poisjohtamisen...

Poistoilmalämpöpumppu parantaa Uimahalli Molskiksen energiatehokkuutta

Kurikan kaupunki on investoinut uimahalli Molskiksen lämmön talteenottamiseksi poistoilmalämpöpumpputekniikan avulla. Poistoilmalämpöpumpun hankinnalla tavoiteltiin energiansäästöä. Uimahallissa oli jo aiemmin lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihtokone ja sen lisäksi asennettiin poistoilmalämpöpumppu (PILP). Pumppu poistaa kosteutta...

Ratkaisuja ruokahävikkiin

Noin 1/3 Suomessa syntyvästä hiilijalanjäljestä liittyy jollakin tavalla ruokaan.    Wasteless on Kurikassa, Lapualla, Kauhavalla, Seinäjoella sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä toteutettava EAKR-hanke, jonka tavoitteena on ruokahävikin vähentäminen julkisissa suurkeittiöissä. Wasteless-hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu yhdessä Vaasan yliopiston kanssa.  ...

Kurikan uimahallin suihkujen poistoveden lämmöntalteenotto.

Suihkuista viemäreihin menevästä jätevedestä otetaan lämpöenergiaa talteen Kurikan uimahallissa. Jätevesi esilämmittää vesiverkoston 6 °C asteisen veden 18 -20 °C asteiseksi. Tämän esilämmityksen jälkeen käyttövesivaihdin lämmittää veden 58 °C asteiseksi. Laitteisto...

Tarjottimettomuus Kurikassa

Kurikan alueella on noin 3000 lounasruokailijaa, jotka ovat auttaneet ruokapalvelua toteuttamaan tarjottimettoman ruokailun ekoteon lähes koko Kurikan alueella: Jurvassa, Kanta-Kurikassa ja Jalasjärven joissain kohteissa. Idea teossa on yksinkertainen: Tarjottimen käsittely,...

Kurikka mukana pyöräilykuntien verkostossa

Kurikassa toimii paljon pyöräily-yhdistyksiä, jotka kehittelevät maastopyöräreittejä Kurikan alueelle. Kurikassa kävely ja pyöräily on huomioitu myös kaupungin strategiassa, ja Kurikka onkin liittynyt osaksi pyöräilykuntien verkostoa. Kurikan kaupungille on myönnetty tuki...

Kurikan katuvalaistusinvestoinnit tuottavat säästöä

Kurikan kaupungissa on tehty merkittäviä katuvalaistusinvestointeja menneiden vuosien aikana. Vanhoja elohopeavalaisimia on vaihdettu vuosien 2017-2019 aikana led-valaisimiin yhteensä 950 kpl, joka tarkoittaa kaupungille noin 450 MWh säästöä energiassa. Led-valaisimiin ohjelmoidut...

Ilmavaihtoremontit lisäävät energiatehokkuutta

Kurikassa on tehty ilmanvaihtoremontteja mm. Metsolan ja Luopäjärven kouluille, johon on asennettu lämmöntalteenottojärjestelmät. Myös Jalasjärven lukion ilmanvaihtokoneen vaihto toi merkittävät vuosisäästöt energiankulutukseen. Energiansäästö näissä kohteissa on yhteensä päälle 100 MWh vuodessa. 

Kurikan kaupunki investoi aurinkoenergiaan

Kurikan kaupungissa on tehty useita investointeja aurinkoenergiahankkeisiin. Luopajärven ja Iloniemen päiväkoteihin on asennettu aurinkolämpöjärjestelmät ja Jyrän ja Tenavatien päiväkoteihin aurinkosähköjärjestelmät. Nämä järjestelmät tuovat kaupungille energiansäästöä vuosittain. Aurinkosähköä on hyödynnetty kaupungin kiinteistöjen lisäksi...