Kuortaneen energiaosuuskunnalta hiilidioksidivapaata lähilämpöä

Kuortaneen energiaosuuskunta on perustettu vuonna 2000 kaukolämmön tuotantoon ja jakeluun. Isompia asiakkaita ovat mm. Kuortaneen kunta ja Seinäjoen kaupunki. Osuuskunnan omistajia on 9, paikallisia maanviljelijöitä ja metsänomistajia. Osuuskunta voi harjoittaa myös energiaraaka-aineiden jalostamista, tuotteiden markkinointia, välitystä, ostoa ja myyntiä sekä tutkia ja edistää energiaraaka-aineiden muita hyödyntämismahdollisuuksia ja järjestää koulutusta.

Kuortaneen energiaosuuskunnalla on 4 lämpölaitosta, yli 100 kiinteistöä lämmitettävänä ja lämmöntuotantoa on 13 800 MWh vuodessa. Kuortaneen energiaosuuskunta on ollut koko toimintansa ajan lähes hiilidioksidivapaa. Vuosittain lämpöenergian tuottamisen raaka-aineena käytetään energiapuuta 98,5 %, palaturvetta 0,5 % ja öljyä 1,0 %. Energiapuu hankitaan paikallisilta metsänomistajilta, nuoren metsän kunnostuskohteilta tai hakkuutähteenä. Tällöin kuljetusmatkat pysyvät lyhyinä, aluetaloutta tuetaan ja asukkaat saavat uusiutuvasta energiasta tuotettua lähilämpöä.

Lisää tietoa osuuskunnasta löydät täältä: https://www.keo.coop/