Kauhavan kaukolämpö tuottaa ympäristöystävällistä lämpöä

Kauhavan kaukolämmöllä on neljä erillistä lämpöverkkoa Kauhavalla, Ylihärmässä, Alahärmässä ja Kortesjärvellä. Kaukolämpölaitosten yhteenlaskettu teho näissä on noin 50 MW. Asiakkuuksia on yli 500, joista suuri osa on yrityksiä. Kauhavan kaukolämpö on käyttänyt vuodesta 2016 lähtien vain uusiutuvia energialähteitä, kuten haketta, purua, kierrätyspuuta ja kuorta. Häiriötilanteissa turvaudutaan kevyeen polttoöljyyn ja sen käyttö onkin vain alle 1 %. Lisäksi laitoksissa on käytössä savukaasupesurit, joiden ansiosta hiukkas- ja rikkipäästöt vähenevät 80 % ja laitosten kokonaishyötysuhde kasvaa 25 %.

Tuotannossa käytetään vain kotimaisia biopolttoaineita. Kaikki haketettava puu tulee läheltä, jolloin se parantaa aluetaloutta sekä vähentää kuljetuksen tarvetta. Kauhavan kaukolämpö käyttää myös kaatotuoretta puuta, jonka lämpöarvo on parempi kuin kuivatun puun ja puu ei kerkeä lahota vapauttaen ilmastoon haitallista metaania.

Kauhavalla sijaitseva lämpölaitos. Kuva: Kauhavan kaukolämpö

2022 vuoden aikana Kauhavan Kaukolämpö investoi hukkalämpöjen hyödyntämiseen ja jatkossa kesäaikana jopa puolet kaukolämmön tehosta tullaan tuottamaan hukkalämpöjä hyödyntäen.

Kaukolämmön päästölaskurilla (https://www.klpaastolaskuri.fi/) voi tarkastella eri kaukolämpöyhtiöiden hiilidioksidipäästöjä. Kauhavan kaukolämmön hiilidioksidipäästöt olivat vain 157,9 tCO2 vuodessa, joka vastaa 15 suomalaisen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä (10,3 t/hlö, Sitra 2018).

Lisää tietoa yrityksestä löydät täältä: https://kauhavankaukolampo.fi/