Kuortaneen kunta käyttää vihreää sähköä

Kuortaneen kunta on tehnyt sopimuksen vihreästä sähköstä. Kaikki kunnan käyttämä sähkö on siis tuotettu ympäristöä vaalien. Sähköhän tulee samasta kantaverkosta, mutta sähkön myyjä on sitoutunut tuottamaan Kuortaneen sähkönkulutuksen verran sähköä uusiutuvilla polttoaineilla ja ympäristöä vaalien. Vihreää sähköä ovat biopolttoaineet, kuten metsien harvennuksesta syntyvä hake ja metsäteollisuuden puujätteet, aurinkoenergia, tuulivoima sekä vesivoima. Hiilidioksidipäästöttömäksi sähköksi luetellaan myös ydinvoima. 

Yhä useammat kunnat ja yksityiset kuluttajat ovat ympäristötietoisia ja haluavat valita hiilidioksidipäästöttömän sähköntuotantomuodon. Sähkönkulutus voi olla yksi kunnan suurimmista päästöjä tuottavista toimista. Kun sähkö hankitaan vihreänä tai CO2-vapaana sähkönä, voidaan arvioida, että myös kunnan hiilijalanjälki on normaalia pienempi.