Kuortaneella panostetaan lämpöpumpputekniikan käyttöön

Kuortaneella on viime vuosina panostettu lämpöpumpputekniikkaan. Esimerkiksi keskustassa sijaitsevalla päiväkodilla on maalämpö ja Ylijoen koululla ilma-vesilämpöpumppu. Panostukset lämpöpumpputekniikkaan ovat vähentäneet entisestään kunnan fossiilisten polttoaineiden käyttöä sekä tuoneet kunnalle energiansäästöä.