MSK Groupilla vastuullisuus tarkoittaa tekoja – ei vain sanoja

MSK-perheyritys on toiminut jo yli 70 vuoden ajan valmistaen muun muassa työkoneiden ohjaamoja, maa- ja metsätalouskoneita sekä henkilöauton perävaunuja. MSK Group -emoyrityksen ja sen kuuden tytäryrityksen toiminta on jatkuvaa kehittämistä ja yksi tärkeimmistä kehityskohteista on ympäristövastuullisuus. Sen eteen on tehty pitkäjänteistä työtä ja työ jatkuu edelleen. Konserniyhtiöistä MSK Plast on konsernin edelläkävijä ympäristö- ja vastuullisuusasioissa.

MSK Group liittyi energiatehokkuussopimukseen vuonna 2017 tavoitteenaan vähentää energiankulutusta 7,5 % vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2019 tytäryritys MSK Plast Oy sai lisäksi Työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Motivan myöntämän Vuoden Energianerokas -palkinnon tyhjäkäyntikävelystä ja -seurannasta. Tyhjäkäyntikävely toteutettiin tuotannon ulkopuolisena aikana kiertämällä tehdas läpi. Kierroksella löydettiin yli 60 energiatehokkuustoimenpidettä, joiden kuntoon laittaminen ei vaatinut juurikaan edes investointeja, vaan lähinnä perushuoltoja ja toimintaohjeiden päivitystä. Nykyään käytössä on etäluettava järjestelmä, joka helpottaa sähkön- ja lämmönkulutuksen seurantaa. Tyhjäkäyntikävelyt tehdään vuosittain.

MSK Groupin yrityksissä on määrätietoisilla toimenpiteillä kyetty vähentämään hiilijalanjälkeä kaksi miljoonaa kiloa vuosina 2017–2021. Tähän on päästy mm. vaihtamalla valaistus ledeiksi, ottamalla käyttöön lämmöntalteenottojärjestelmä, huomioimalla energiatehokkuus kaikkien koneiden ja laitteiden korvausinvestoinneissa sekä kehittämällä energiatehokkaamman yksikerrosmaalauksen.

MSK:n uuden aurinkovoimalan paneeleita kahdella katolla sekä maassa. Kuva: MSK Group

Yrityksen käyttämä sähkö tuotetaan tuulivoimalla ja lämmitysenergia saadaan Kauhavan Kaukolämmön biopohjaisista polttoaineista. Käyttöön on otettu myös uusi ja energiatehokas pääkonttori Ylihärmässä. MSK:lla on saatu aurinkovoimalan asennustyöt juuri päätökseen. Aurinkopaneeleita on yhteensä 1160 kappaletta, pinta-ala on noin 3600 m² ja voimala tuottaa vuodessa noin 310 MWh.  

Myös jätteiden määrään on kiinnitetty huomiota, MSK Cabinsilla jätemäärät ovat pienentyneet noin 10 % ja vaarallisten jätteiden määrä yli 30 %.

Lisää tietoa yrityksestä löydät täältä: https://mskgroup.fi/fi/