Poistoilmalämpöpumppu parantaa Uimahalli Molskiksen energiatehokkuutta

Kurikan kaupunki on investoinut uimahalli Molskiksen lämmön talteenottamiseksi poistoilmalämpöpumpputekniikan avulla. Poistoilmalämpöpumpun hankinnalla tavoiteltiin energiansäästöä. Uimahallissa oli jo aiemmin lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihtokone ja sen lisäksi asennettiin poistoilmalämpöpumppu (PILP). Pumppu poistaa kosteutta ilmasta ja ottaa lämpöä talteen, joten se on optimi ratkaisu uimahallia ajatellen, koska se vähentää ilmanvaihtokoneen ja allastilan kosteusrasitusta.

Poistoilmalämpöpumpun avulla talteenotettu energia hyödynnetään tuloilman jälkilämmityksessä ja mahdollinen ylimääräinen energia siirretään allasprosessiin. Poistoilmalämpöpumppu toimii ympäri vuoden hyvällä hyötysuhteella. Ensimmäisen vuoden seurantajaksolla COP-arvo oli 4,5. Energiaa on samalla seurantajaksolla otettu lämpöä talteen yli 25 MWh. Kohteelle saatiin myös Business Finlandin energiatukea 20 % investoinnin hinnasta.