Ratkaisuja ruokahävikkiin

Noin 1/3 Suomessa syntyvästä hiilijalanjäljestä liittyy jollakin tavalla ruokaan.   

Wasteless on Kurikassa, Lapualla, Kauhavalla, Seinäjoella sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä toteutettava EAKR-hanke, jonka tavoitteena on ruokahävikin vähentäminen julkisissa suurkeittiöissä. Wasteless-hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu yhdessä Vaasan yliopiston kanssa.  

Ruokahävikkiä syntyy mm. siitä, että valmistettua kouluruokaa ei hyödynnetä joka päivä. Esimerkiksi Kurikassa kouluruoan jättää väliin 14 % oppilaista. Ruokaa on kuitenkin valmistettava kaikille, mistä syntyy hävikkiä. Hankkeella haetaan restonomiopiskelijoiden johdolla ratkaisuja ongelmiin, jotka johtavat suureen ruokahävikkimäärään. Myös oppilaat ovat päässeet mukaan ruokalistojen kehittelyyn maistelemalla ja arvosanoja antamalla. 

https://www.seamk.fi/yrityksille/tki-projektit/ruokahavikin-vahentaminen-julkisissa-suurkeittioissa-wasteless/
https://lehti.seamk.fi/kestavat-ruokaratkaisut/wasteless-hankkeessa-ruualla-ei-leikita/