Wasteless -hanke etsii ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseen

Lapuan kaupunki on mukana Wasteless -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää suurtalouskeittiöiden ja ruokapalvelukeskusten ruokahävikin seurantaa 
tehokkaammaksi sekä vaikuttaa hävikin vähenemiseen mm. reseptiikan ja digitaalisen mittaamisen kautta. Tavoitteena on kehittää syntyvän ruokahävikin hyödyntämistä nykyistä paremmin. Tavoitteena on myös kehittää tilaustoimitusprosessia, jolla voidaan esim. sairaaloissa ja vanhusten palveluissa vaikuttaa tilattavan ruuan ja syntyvän hävikin määrään. Tavoitteena vähentää hävikin kokonaismäärää 20 prosenttia. 

Hankkeen tuloksena syntyy konkreettisia välineitä ruokahävikin vähentämiseen esimerkiksi ruokakierron optimointia ja luodaan toimintamalleja, joiden avulla ruokapalveluissa työskentelevät osaavat tarkkailla ja hallita ruokahävikin syntyä. 

Hankkeessa syntyy uutta hyödynnettävää reseptiikkaa sekä henkilökunnan toimintaohjeita. Hankkeessa testataan sähköisiä tilausjärjestelmiä ja kuvataan testausten tulokset. Hankkeessa hyväksi koetuista toimenpiteistä, toimintatavoista ja tuloksista kootaan opas myös verkkoon laajemmin hyödynnettäväksi. Sekä asiakkaiden että ruokapalvelujen tuottajien uudistunut asenne ruokahävikin syntyä kohtaan ja ymmärrys hävikin taloudellisista vaikutuksista on osaltaan hankkeen laajempivaikutteinen tulos. Osana asennekasvatusta tuotetaan oppaita ja verkkomateriaalia sekä mainoksia, joissa kerrotaan ruokahävikin vaikutuksista. Ruokahävikin vähentämisellä saadaan julkisella sektorilla aikaan merkittäviä kustannussäästöjä. Samalla vähennetään syntyvää ruokajätettä ja edistetään vähähiilisyyttä. Hanketta toteuttaa SeAMK Oy yhdessä Lapuan kaupungin, Etelä-Pohjanmaan liiton ja Vaasan yliopiston kanssa.